Gessayova 479

Polgármester:
Bajan Vladimír (független)

Képviselő-testület:

Gallo Vladimír, JUDr., Mgr., PhD. (Független)

Vetrák Milan, JUDr., PhD. (Független)

Hrehorová Jana (Független)

Lažo Miroslav (Független)

Vičan Michal (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Kríž Juraj, Mgr. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Hájková Alica, Ing. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Fiala Michal, Ing. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Karman Ján, Ing. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Gaži Gabriel, RNDr., M.P.A. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Petrisková Alexandra, Ing. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Adamčiaková Oľga (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Uhlár Ivan, Mgr. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Štrauchová Lucia, Ing. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Chaloupka Vladislav, Mgr. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Kačírek Ľuboš, Mgr., PhD. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Kríž Oliver, Mgr. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Radosa Michal, Mgr., Ing. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Jóna Martin (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Škorvaneková Ľubica, Mgr. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Mikus Tomáš, Ing. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Bučan Ján, Mgr. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Cmorej Peter, Mgr., Ing. (KDH, MLADÁ PETRŽALKA, MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, SZ)

Ovečková Lýdia, Ing. (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Pätoprstá Elena, Ing. arch., Mgr. art. (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Homola Ľuboš, Mgr. (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Makovníková Mosná Miroslava, Mgr. (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Dolinay Vladimír, Mgr. (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Šesták Pavel, Ing. (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Hochschorner Peter (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Vydra Jozef, Ing. (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Hrčka Ján, Ing. (KDS, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Zmena zdola, DÚ)

Farkašovská Ľudmila, PhDr. (LEPŠIA ŠTVRŤ, SNS, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska, SZS)

Palúchová Daniela, Mgr., PhD., MPH. (LEPŠIA ŠTVRŤ, SNS, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska, SZS)

Antošová Ivana, Mgr. (LEPŠIA ŠTVRŤ, SNS, SMER-SD, SDS, Strana moderného Slovenska, SZS)

 • Základná škola Budatínska, tel.: +421 2 635 311 73

  Rozšírené vyučovanie jazykov. Projekty: Škola podporujúca zdravie, INFOVEK, Adamko, Zdravý úsmev, TENIS v hodinách Tv. Škola má bazén.

 • Základná škola Černyševského, tel.: +421 2 622 438 54

  Škola je zaradená do celonárodného projektu "ŠKOLY PODPORUJÚCE ZDRAVIE". Okrem klasických tried aj triedy pre zdravotne oslabené deti - alergikov.

 • Základná škola Dudova, tel.: +421 2 638 209 09

  Anglický jazyk, nemecký jazyk. Projekty: INFOVEK, Škola podporujúca zdravie, Školský jastrabík, Otvorená škola, experimentálne overovanie novej koncepcie výtvarnej výchovy. Školské športové stredisko so zameraním na lukostreľbu. Škola roka 2015.

 • Základná škola Gessayova, tel.: +421 2 625 254 21

  Anglický jazyk, nemecký jazyk. Projekty: Projekt cezhraničného vzdelávania Bratislava-Kittsee, projekt 4,85 GAME OWER – zdravý životný štýl, Projekt poznávania cezhraničného regiónu Petržalka-Burgenland, Škola podporujúca zdravie, INFOVEK, Poznávaj svoj región, ORAVA. Školské športové stredisko so zameraním na basketbal

 • Základná škola Holíčska, tel.: +421 2 638 102 06

  Cudzie jazyky (nemecký a anglický jazyk) od prvého ročníka, plávanie od prvého ročníka, práca s počítačom a EKO program od prvého ročníka. Škola má bazén.

 • Základná škola Lachova, tel.: +421 2 623 116 67

  Anglický jazyk, nemecký jazyk. Projekty: SOCRATES-Comenius 1. 1., Škola podporujúca zdravie, INFOVEK, Otvorená škola, Školský jastrabík.

 • Základná škola Nobelovo námestie, tel.: +421 2 634 513 33

  Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky. Škola priateľská deťom Unicef. Projekty: Sokratex-Comenius, INFOVEK, Otvorená škola, Škola podporujúca zdravie, Správaj sa normálne. Škola má vlastnú saunu a plážové-pieskové ihrisko.

 • Základná škola Pankúchova, tel.: +421 2 625 258 81

  Anglický jazyk, nemecký jazyk, futbal, volejbal, plávanie. Učebný variant pre deti s vývinovými poruchami učenia. Projekty: INFOVEK, Škola podporujúca zdravie, Školský jastrabík, Správaj sa normálne, Radosť zo života, Zo všetkého sa dá niečo urobiť - enviroprojekt. Škola má bazén, organizuje plavecké kurzy pre všetkých žiakov I.-4. ročníka, spolupracuje s plaveckým klubom ORCA, zabezpečuje záujmové plávanie pre žiakov od 3. ročníka, spolupracuje s Venglošovou futbalovou akadémiou

 • Základná škola Prokofievova, tel.: +421 2 638 254 43

  Anglický jazyk, nemecký jazyk, hudobná výchova.Projekty: Škola podporujúca zdravie, Náš školský dvor, INFOVEK, Zabráňme šikanovaniu, Klub rodičov, Zelená škola - Separovaný zber, Športuj a buď zdravý, ENVIRONVÝCHOVA 4,85 GAME OWER, Školský jastrabík, Cesta k emocionálnej zrelosti, Deti deťom, SOKRATES, CERNET.

 • Základná škola Tupolevova, tel.: +421 2 635 322 60

  Anglický jazyk, nemecký jazyk, rozšírené vyučovanie matematiky, karate, futbal. Špeciálne triedy pre žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami (vývinové poruchy učenia a reči). Projekty: Program Socrates-Comenius 1.1. , INFOVEK, Tvorivá informatika s Baltikom.

 • Základná škola Turnianska, tel.: +421 2 638 288 26

  Anglický jazyk, nemecký jazyk. Zameranie na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl. Projekty: INFOVEK, Škola podporujúca zdravie, Zelená škola, projekt ENO (ENVIROMENT ONLINE) - zameraný na životné prostredie, komunikácia prebieha v Aj, na projekte pracuje ako jediná ZŠ zo Slovenska, EKOOČKO – ENVIROPROJEKT (zameranie na úsporu energie), Správaj sa normálne, 4,85 GAME OWER, Otvorená škola, V zdravom tele zdravý duch, Školský jastrabík. Škola má bazén a dve plážové-pieskové ihriská.

 • 0 thoughts on “Gessayova 479

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *